صفحه اصلي > گزارش پروژه ها و طرح ها > پروژه سرویس های جانبی و مخازن ذخیره 
 

پروژه احداث سرویس­های جانبی و مخازن ذخیره

1- شبكه توليد و توزيع برق ( 4 ´ 7 MW S.T.G. )

2- شبكه توليد و توزيع بخار وآب مقطر برگشتي (4 ´ 80 T/h  S.B )

3- احداث مخازن ذخيره سازي به حجم 240000 M3 ) (

4- احداث تصفيه پسابهاي صنعتي ( 300 M3 /H )

5- احداث واحد تصفيه پسابهاي غيرصنعتي بهداشتي (450 M3/H)  

6- احداث واحد تصفيه آبهاي ترش ( 415 T/D )

7- احداث واحد تصفيه گازهاي ترش با آمين ( 120 T/D )

8- احداث واحد توليد و توزيع آب شيرين ( 2 ´ 100 M3/H )

9- انجام شبكه برداشت و توزيع آب دريا  (5 ´ 1800 M3/H)

10- احداث واحد توليد هواي فشرده و ابزار دقيق (1 ´ 800 N M3/H)

11- انجام شبكه جمع آوري و سوزاندن گازهاي مشعل (2 ´ 940 T /H)

12- انجام سيستم F & G

13- احداث شبكه آب آتش نشاني جهت واحدهاي جديد و همچنين و نوسازي شبكه موجود

14- سيستم توليد و توزيع ازت ، سوخت گازي و مايع

15- تأسيسات توليد و توزيع كاستيك و مواد شيميايي

16- احداث ساختمانهاي جديد كنترل ، آزمايشگاه و كارگاه مركزي

 

 

واحدهای راه اندازی شده پروژه احداث سرویس های جانبی

1- شبکه جمع آوری و سوزاندن گازهای مشعل

2- واحد مخازن ذخيره

3- واحد تولید و توزیع آب شیرین

4- شبکه تولید و توزیع برق

5- شبکه برداشت و توزیع آب دریا

6- ساختمانهاي آزمايشگاه ، كارگاه مركزي و كنترل نيروگاه

7- شبکه تولید و توزیع بخار و آب مقطر برگشتی

8- شبکه تولید و توزیع هوای فشرده و ابزار دقیق

9- واحد تصفيه گازهاي ترش با آمين

10- واحد تصفيه آبهای ترش

11- واحد تولید و توزیع کاستیک و مواد شیمیائی

12- احداث واحد تصفيه پسابهاي بهداشتي

13- سيستم توليد و توزيع سوخت گازي و مايع

 

 

 

ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه احداث واحدهاي سرویس های جانبی به تفكيك در بخشهاي مهندسي ،‌ خريد ، ساخت و راه اندازي

No.

DESCRIPTION

(%)W.F

Cumulative

Plan%

Actual%

Var.%

1

Engineering

0.85%

100.00%

99.74%

-0.26%

2

Procurement , Supply  & Transportation

72.75%

100.00%

99.28%

-0.72%

3

Construction

24.40%

100.00%

94.15%

-5.85%

4

Commissioning  & Performance  Tests

2.00%

100.00%

45.43%

-54.57%

TOTAL

100%

100.00%

96.96%

-3.04%