صفحه اصلي > درباره ما > فرآورده ها و توليدات 
 

توليد فرآورده هاي نفتي پالايشگاه لاوان در شرايط فعلي و پس از اجراي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت :

رديف

نام فرآورده

واحد اندازه گیری

قبل از اجراي طرح جامع

 

وضعیت کنونی

پس از اجراي کامل

 طرح جامع

1

خوراک دریافتی

بشکه در روز

000ر30

391ر53

000ر56

2

گاز مايع

متر مکعب در روز

30

65ر93

180

3

بنزين موتور

ليتر در روز

000ر030ر1

609ر092ر2

000ر800ر2

4

نفت گاز

ليتر در روز

000ر780ر1

137ر822ر2

000ر188ر2

5

سوخت جت

ليتر در روز

---

---

000ر562

6

نفت كوره

ليتر در روز

000ر692ر1

286ر008ر2

000ر630ر1

7

گوگرد

تن در روز

---

---

30

8

نفتای سبک و سنگین

لیتر در روز

---

506ر893

000ر780