صفحه اصلي > گزارش پروژه ها و طرح ها > پروژه احداث واحد های تحت لیسانس 
 

پروژه احداث واحدهای تحت لیسانس

1- احداث واحدهاي تصفيه هيدروژني و ايزومريزاسيون نفتاي سبك به ظرفيت 7500 بشكه در روز  (واحد 1500)

2- احداث واحدهاي تصفيه هيدروژني و تبديل كاتاليستي نفتاي سنگين به ظرفيت 6800 بشكه در روز (واحد 1300)

3- احداث واحد تصفيه هيدروژني فرآورده هاي ميان تقطير نفت سفيد و نفت گاز به ظرفيت 17800 بشكه در روز (واحد 1600)

4- احداث واحد بازيافت گوگرد به ظرفيت 30 تن در روز  (واحد 1700)

5- انجام اصلاحات در واحدهاي تصفيه هيدروژني و تبديل كاتاليستي موجود (واحد 300)

6- احداث مركز فرعي برق واحدهاي تحت ليسانس (واحد 8300)

 

 

واحدهای راه اندازی شده پروژه احداث واحدهای تحت لیسانس

1- واحد تصفيه هيدروژني و تبديل كاتاليستي نفتاي سنگين (1300)

2- بخشUnifiner  واحد تصفيه هيدروژني و ايزومريزاسيون نفتاي سبك (1500)

3- احداث واحد تصفيه هيدروژني فرآورده هاي ميان تقطير نفت سفيد و نفت گاز (واحد 1600)

4- ساختمان اداری انبار و مركز فرعي برق واحدهاي تحت ليسانس (واحد 8300)

5- عملیات نوسازی (Revamp) واحد کاتالیستی موجود (واحد 300)

 

ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه احداث واحدهاي تحت ليسانس  به تفكيك در بخشهاي مهندسي ،‌ خريد ، ساخت و راه اندازي

No.

DESCRIPTION

(%)W.F

Cumulative

Plan%

Actual%

Var.%

1

Engineering

5.70%

100.00%

98.97%

-1.03%

2

Procurement , Supply  & Transportation

55.30%

100.00%

98.23%

-1.77%

3

Construction

37.00%

100.00%

95.44%

-4.56%

4

Commissioning  & Performance  Tests

2.00%

100.00%

39.18%

-60.82%

TOTAL

100%

100.00%

96.06%

-3.94%