صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 

 
  عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی RLP-91721-LA درخصوص خرید THREE PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR H-COMPACT SIEMENS (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000039)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/10/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :Download File -------------------- Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات