صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 

 
  عنوان مناقصه :• مناقصه عمومی تقاضای RLP-81657-LA موضوع خرید راکتور شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000032
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/09/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :Download File ...... Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات