صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 

 
  عنوان مناقصه :• مناقصه عمومی تقاضای RLD-92973-LA موضوع خرید خودروی آب پاش آتشنشانی شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000028
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/09/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :Download File .... Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات