صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی تقاضای شماره : RLP-71536-LA موضوع خرید : تجهیزات سیستم اینترکام
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :97/12/20
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات