صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > مزایده ها 
 

 
  عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی شماره MZ-1400-LA در خصوص مزایده اموال از رده خارج شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/06/16
  آخرين مهلت :1400/06/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File -Download File -Download File - Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات