صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > مزایده ها 
 

 
  عنوان مزایده :آگهي فروش كالاي مازاد شماره 16/87/م زع
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شركت پالايش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ايران و خبر جنوب
  تاريخ انتشار :1387/7/30
  آخرين مهلت :1387/8/21
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : شركت پالايش نفت لاوان در نظر دارد موارد مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي به مدت 7 روز جهت انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص رؤيت كالا و دريافت اسناد مزايده (به مبلغ-/000ر30 ريال) با دفتر تداركات كالا شركت پالايش نفت لاوان در ساعت اداري (17:30 الي15) بجز روزهاي پنجشنبه و تعطيل تماس حاصل نمايند.
تلفن : 9- 8217561 (0711) داخلي 3522
رديف
شرح كالا
تعداد
شرايط فروش
رديف
شرح كالا
تعداد
شرايط فروش
1
سواري لندرو ايران                   63-669 الف 11 و لوازم يدكي
ا دستگاه
 
تعدادي
مستعمل
 
نو
5
اطاق عقب وانت نيسان 628 ب 13 شيراز
ا دستگاه
مستعمل
2
سواري پاژان
465ب14 شيراز
1 دستگاه
مستعمل
6
اطاق كامل وانت نيسان
ا دستگاه
مستعمل
3
كاميون كف ساز آتش نشاني ايران 63-679 الف 11
1 دستگاه
مستعمل
7
جرثقيل
6 دستگاه
مستعمل
4
موتور سيكلت ياماها 125
1123 شيراز- 81
1 دستگاه
مستعمل
8
ليفتراك
2 دستگاه
مستعمل

جزئيات اقلام فوق بصورت ضميمه همراه با اسنادمزايده در اختيار متقاضيان هريك از موارد فوق قرار خواهد گرفت.

<< بازگشت به ليست مناقصات