صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > مزایده ها 
 

 
  عنوان مزایده :فروش كالاي مازاد شماره ١٥/٦/٨٦/م ز ع
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شركت پالايش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه هاي كثير الانتشار
  تاريخ انتشار :1387/1/26
  آخرين مهلت :1387/2/15
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شركت پالايش نفت لاوان در نظر دارد موارد مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند . متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي به مدت 7 روز جهت انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص رؤيت كالا و دريافت اسناد مزايده ( به مبلغ -/000ر30 ريال ) با دفتر تداركات كالا شركت پالايش نفت لاوان در ساعات اداري (7:30 الي 15 ) بجز روزهاي پنجشنبه و تعطيل تماس حاصل نمايند . تلفن 9- 8217561 (0711) داخلي 3522

<< بازگشت به ليست مناقصات