صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی شمـاره م ک ل/633/1400 درخصوص خرید 16 مترمکعب جاذب رطوبت از خوراک نفتای سبک تقاضاي شماره RLD-4003104-LA شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000139
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/10/01
  آخرين مهلت :1400/10/29
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ------ Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات