صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ک ل/631/1400 درخصوص خرید قطعات مربوط به سیستم Sealing مخازن سقف شناورتحت تقاضاي شماره RLD-4001827-LA(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000136)
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/09/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ---------------------------- Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات