صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصـه شمـاره م ک ل/620/1400 موضوع: خرید Front Tube Plate-Rear Tube Plate-Support Plate تحت تقاضاي شماره RLD-4001834-LA (مجوز شماره 53102947 )-(میزان سپرده-5،200،000،000 ريال)-(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000130)0)
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/09/17
  آخرين مهلت :1400/10/15
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ---------------------------- Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات