صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی شمـاره MO-1400138 درخصوص خدمات حمل خوراک MTBE از مبداء بندر امام خمینی به مقصد جزیره لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه کثیر الانتشار
  تاريخ انتشار :1400/09/01
  آخرين مهلت :1400/10/4
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات