صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی شمـاره MO-9904 طراحی، تامین و تعویض برنرها و اصلاح عملکرد چهار عدد بویلر بخار شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000113
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه کثیر الانتشار
  تاريخ انتشار :1400/09/01
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات