صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه : مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره MO-9891 احداث ساختمان مونیتورینگ و مسئولین واحدهای 1700، 1800،1900 و8400 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000112)
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/08/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File Download File Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات