صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصـه شمـاره MO-1400113 تعمیرات اساسی مخزن R-9001 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 20000937690000103)
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/07/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ----------------- Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات