صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه : برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ب ل/603/1400 درخصوص خرید Stationary Tube Sheetتقاضاي شماره RLP-4001824 -LAشماره فراخوان در سامانه ستاد ایران (2000093769000098)
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/06/29
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات