صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای – مناقصـه شمـاره م ب ل/599/1400 درخصوص خرید کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک تقاضاي شماره RLD-4003064-LA شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000088 )
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/06/08
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات