صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره MO-140096 در خصوص پیش سازی، نصب لوله کشی و فلزکاری تعمیرات اساسی واحد300شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:( 2000093769000082)
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/06/02
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : Download File Download File Download File Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات