صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه : مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ک ل/562/1400 درخصوص خرید SULFUR ANALYZERتقاضاي شماره RLP-4001778-LAشماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000054
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کثیرالانتشار
  تاريخ انتشار :1400/04/08
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات