صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی مناقصـه شمـاره MO-9957 درخصوص اجاره شناور 35000 تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی مجوز شماره 39926324
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/02/04
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : Download File Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات