صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی درخصوص خرید Automatic density/specific gravity meter according to astm d-4052 تقاضاي شمارهRLD-93021-LA شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093769000017
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1400/01/18
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : Download File Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات