صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی MO-9933 دیوارکشی گود زباله مشترک با شرکت نفت فلات قاره شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000080
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1399/12/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ---------- Download File ----------------- Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات