صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی MO-9867 درخصوص استحصال فلزات گرانبهای کاتالیست بنزین سازی (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000089 )
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1399/12/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ----- Download File ---- Download File ----- Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات