صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی RLD-92981-LA درخصوص خرید SULPHUR GUARD CATALYST (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000036 )
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/10/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ------------------ Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات