صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی RLD-92978-LA درخصوص خرید VERTICAL ELECTROMOTOR DRIVEN PUMP (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000043(
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/10/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ------------ Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات