صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :• مناقصه عمومی تقاضای RLP-81582-LA موضوع خرید P/F DPV BALL VALVE BODY شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2099093769000031
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/09/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ....... Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات