صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :• مناقصه عمومی تقاضای RLP-91707-LA موضوع خرید قطعات یدکی کمپرسور B.P.C.L.NAINI ALLAHABAD مدل C-1303A/B شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000011
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :99/8/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ---------- فايل ضميمه Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات