صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :• مناقصه عمومی تقاضای RLD-62577-LA موضوع خرید vertical electromotor driven pump شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000013
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :1399/07/15
  آخرين مهلت :1399/09/15
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File ---------- فايل ضميمه Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات