صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :استعلام فنی تقاضای شماره : RLP-71337-LA موضوع خرید :
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایشگاه نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :30/02/1398
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات