صفحه اصلي > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عمومی شماره RLP-71355-LAدر خصوص خرید خرید پمپ واحد 2000
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :1397/05/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات