صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > لیست مناقصه ها و استعلام ها 

 
  عنوان مناقصه :• مناقصه عمومی تقاضای RLD-62577-LA موضوع خرید vertical electromotor driven pump شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2099093769000013
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  آگهي در محدوده :شرکت پالایش نفت لاوان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :99/8/05
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :Download File ---------- فايل ضميمه Download File

<< بازگشت به ليست مناقصات